Valpträning med Reitzangel från 5 veckors ålder.

 

Släpspår med löshund träning på vår valpträff
 

Skottfasthetsträning på vår valpträff
 

 

Apporteringsträning på land och i vatten på vår valpträff
 

 

Vattenträning på vår valpträff
 

 

Information och terori på vår valpträff

 

   

 

Vattenapportering

 

 

BVattenapportering